Oprav dům po babičce

Rekonstrukce domu po babičce - jak získat dotaci? Poradíme se vším potřebným, stačí nás kontaktovat na tel. 603 355 311 nebo napsat na info@zelena-dotace.cz

Pro získání dotace "Oprav dům po babičce" na rekonstrukci domu jsou klíčové dvě podmínky. Žadatel musí být ekonomicky aktivní a zároveň musí být majitelem stávajícího rodinného domu. Důležité je také, aby nemovitost nebyla zatížena soudcovskou či exekutorskou zástavou a nesmí jít o stavbu, která již v minulosti obdržela podporu z programů Zelená úsporám nebo Nová zelená úsporám v roce 2013.

Dalším kritériem pro poskytnutí dotace je, že žadatel musí v rekonstruovaném objektu zřídit trvalé bydliště a to po dobu minimálně 10 let od dokončení rekonstrukce.

Jak bude dotace vyplácena?

Dotaci lze čerpat předem, v průběhu nebo po realizaci podporovaných opatření. Pokud žádost podáte před započetím rekonstrukce, můžete čerpat finanční prostředky formou zálohy. V případě, že podáte žádost po dokončení rekonstrukce, částka bude vyplacena formou dotace.

Podporována budou pouze ta opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Doklady potvrzující provedení a použití finančních prostředků je možné předkládat až do roku 2028.

Omezení dvojího financování

Žadatel není oprávněn čerpat finanční prostředky z jiných fondů EU, jiných nástrojů EU nebo národních veřejných prostředků na opatření, která jsou již podpořena touto dotací. Výjimkou jsou pouze vlastní zdroje žadatele nebo jiné typy dotací, které takové použití povolují ve svých podmínkách.

Výše dotace a co ji lze použít

Žadatelé v tomto programu mohou získat až 1 milion korun na optimální zateplení domu, což je podmínkou pro získání zálohové dotace a výhodného úvěru. Rekonstrukci je možné rozšířit o další úsporná opatření, jako je výměna zdroje tepla, instalace fotovoltaiky, ohřevu vody, dobíjecí stanice pro elektromobily a další úsporná opatření. Celková výše dotace tak může přesáhnout i jeden milion korun.

Podpora strukturálně postižených krajů a dalších obcí

Pokračovat bude podpora strukturálně postižených krajů, a rozšíří se i na další obce s rozšířenou působností ve vybraných regionech a na území bývalých vojenských újezdů. Žadatelé z těchto oblastí získají navýšení celkové dotace o 10%.

Zvýhodněný úvěr

Od ledna 2024 budou úspěšní žadatelé mít možnost čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen, který pokryje rozdíl mezi způsobilými náklady a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty, v závislosti na aktuálním úrokovém prostředí a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen.

Tento zvýhodněný úvěr bude dostupný pro žádosti o dotaci na optimální zateplení v obou programech. Podpora se bude týkat opatření realizovaných po 1. lednu 2021. Proces poskytnutí úvěru bude jednodušší a méně nákladný než u hypoték, a úrok bude fixován po celou dobu splatnosti. Splátky budou díky delší době splatnosti významně nižší než u spotřebitelských úvěrů.

 


Kontakujte nás:

Tel.: +420 603 355 311, E-mail: info@zelena-dotace.cz

na začátek stránky