O programu Nová zelená úsporám

Máte v úmyslu si před zimou zateplit dům nebo vyměnit stará okna za nová? Nebo chcete na svém pozemku postavit zbrusu nový domeček, který bude nízkoenergetický a který bude mít na střeše solární panely, abyste dlouhodobě ušetřili na energiích? Ať tak či onak, požádejte si před stavbou či respektive po provedení úkonů o dotaci Nová zelená úsporám. Dotační program může výrazně snížit náklady spjaté s výměnou oken, se zateplením domu, také spjaté s pořizováním fotovoltaické elektrárny nebo náklady spjaté s výstavbou nového, nízkoenergetického domu.

Co je to program Nová zelená úsporám?

O dotačním programu Nová zelená úsporám jste pravděpodobně už slyšeli, funguje už nějakou dobu, nyní je spuštěna jeho poslední vlna, v rámci které si můžete požádat o dotaci do konce roku 2021. Jedná se o program Ministerstva životního prostředí, který je financován státním rozpočtem České republiky. Cílem je hlavně zlepšit stav životního prostředí, které je třeba chránit zejména nyní, když je zřetelně vidět, jak je mu ubližováno.
Dotační program podporuje všechny majitele, spoluvlastníky nebo také stavebníky energeticky úsporných rodinných domů a bytových domů, podporuje výměnu nevyhovujících zdrojů vytápění a také využívání obnovitelných zdrojů energie.

Více o programu Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejvýhodnější podporu ze strany státu, formou přímé finanční pomoci – dotace, pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů.

Cíle Programu

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů. Současně se zlepšením stavu životního prostředí se očekává také přirozená potřeba reinvestice poskytnutých prostředků do vlastního bydlení.

Zdroje financování Programu

Česká republika získává na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR, kdy finanční prostředky pro dotace spravuje a poskytuje Státní fond životního prostředí ČR.

Na co se dotační program vztahuje?

Nabízí se otázka, na co konkrétního se dotace vztahuje, na co je možné dotaci získat. Dotaci lze získat na nová okna, na obnovení fasády, také na rekonstrukci střechy nebo na nové podlahy a stropy. Také se dotace vztahuje na zateplení domu, na výstavbu nízkoenergetických domů či na výměnu zdroje tepla. Pokud chcete investovat do fotovoltaiky z důvodu dlouhodobé úspory elektrické energie, i na to lze získat dotaci.

Dotaci lze čerpat i zpětně

Na dotaci má nárok každý majitel, spoluvlastník nebo stavebník rodinného domu, jenž není zatížen exekucí nebo podobným závazkem vůči státu (financován hypotékou, stavebním spořením či podobným finančním produktem být může). O dotaci z programu je možné zažádat buď dopředu, nebo to lze také zpětně - dotace se však může vztahovat jen na opatření, která nejsou starší dvou let.

na začátek stránky