Nejčastější dotazy

Několik často kladených dotazů před realizací zakázky:

Co je to dotace NZÚ?

Jedná se o přímou podporu formou jednorázového finančního příspěvku na základě pravidel programu Nová zelená úsporám.

Odkud se čerpá dotace?

Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR, kde finanční prostředky pro dotace spravuje a poskytuje Státní fond životního prostředí ČR.

Jak dlouho bude fungovat dotační program NZÚ?

Od 12.10.2021 navázala nová výzva s předpokládanou platností programu do roku 2030.

Kdo má nárok na dotaci?

O podporu z programu NZÚ mohou žádat majitelé, spoluvlastníci a stavebníci rodinných domů včetně domů financovaných hypotékou, stavebním spořením apod.

Kdo nemá nárok na dotaci?

Nárok na dotaci NZÚ nemají vlastníci rodinných domů a podporovaných objektů, jimž na domě vázne exekuce nebo mají jiný závazek vůči státu ČR.

Jaké jsou podporovaná opatření v rámci dotačního programu?

podpora A – okna, fasáda, střecha, stropy, podlahy.
podpora B – výstavba nízkoenergetických a pasivních domů. Také s podporou tepelných čerpadel.
podpora C – jsou to dotace na výměnu zdroje tepla a taky na pořízení fotovoltaického nebo solárního termického systému na ohřev vody.

Kdy lze poskytnout podporu na zateplení rodinného domu (oblast podpory A)?

Pouze tehdy, pokud žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1.7.2013.

Do jaké doby po akceptaci žádosti o dotaci se musí rekonstrukce zrealizovat?

Po vydání akceptačního dopisu je lhůta na zrealizování schválených opatření 24 měsíců.

Co je Zelená Dotace?

Je to program pro všechny žadatele o dotaci z řad majitelů rodinných domů, kteří potřebují provést složitou agendou dotačního programu NZÚ.

Co nabízí Zelená dotace?

Zajištění celého průběhu a všech procesních kroků od prvotního kontaktu, zpracování energetické a finanční studie pro výběr oblasti a výše čerpání dotace z fondu SFŽP až k úspěšnému čerpání finanční podpory.

Co nabízíme zdarma?

Našim zákazníkům ZDARMA poskytujeme základní úvodní servis spočívající ve zpracování energetické studie s kalkulací investičních nákladů, výši možné dotace a předpokládané návratnosti, jenž je jednoznačnou a transparentní pomůckou při rozhodování žadatelů o výši a správnosti jejich investice.

S čím Vám pomůžeme?

S kompletním vyřízením dotace z programu NZÚ od projektu po realizaci Vašeho záměru.
Především Vám ušetříme čas, starosti, peníze a dotaci Vám zajistíme se 100% úspěšností.

Jak dlouho trvá vyřízení?

Zpravidla 3 – 4 měsíce od zpracování úvodní energetické studie.

Co je třeba k vyřízení?

Obrátit se na nás, jako na správné a fundované partnery a my Vás provedeme celým složitým procesem bez starostí a se 100% úspěšností čerpání dotace.

Jaká je výše čerpání?

Maximální poskytovaná výše dotace na jednu žádost v oblasti A je 650.000,- Kč.

Jak dlouho zpětně se dá čerpat dotace?

Provedená opatření na Vašem RD nesmí být starší 1.1.2021.

Kdy přijdou peníze na účet?

Obvykle do 6 týdnů od schválení dokladů o realizaci opatření na Vašem RD.

Práce spojené s realizací energetických opatření musí provádět firma evidovaná v seznamu odborných dodavatelů (SOD) na portálu programu NZÚ?

Realizační firma nemusí být zapsána v seznamu odborných dodavatelů, musí být však proškolena a vlastnit odborné certikáty na dodávané technologie (oblast A)
v rámci oblasti C (soláry, kotle, fotovoltaika…) musí být zhotovitel držitelem certifikátu MPO nebo jeho zodpovědný zástupce dozorující realizaci (ministerstvo průmyslu a obchodu)

Výrobky a materiály dodávané při realizací energetických opatření musí být evidovány v seznamu výrobků (SVT) na portálu programu NZÚ?

Výrobky a technologie nemusí být zapsány v seznamu výrobků, musí být však prokazatelně doloženy jeho technické parametry a vlastnosti rozhodné pro stanovení požadovaných hodnot dle programu NZÚ

pozn.: doporučujeme používat výrobky s SVT kódem, jejichž vlastnosti jsou tak jednoznačně deklarovány a není nutno žádným jiným způsobem jejich vlastnosti prokazovat

na začátek stránky