blog

Dotaci na novostavbu je možné získat i letos. Stačí splnit několik podmínek

18.1.2021

Stejně jako vloni, i letos můžete zažádat o dotaci na novostavbu z programu Nová zelená úsporám. Tento dotační program funguje stabilně už několik let a stejně jako v uplynulých letech nabízí nemalé finanční příspěvky. Třeba takové dotace na novostavbu se mohou dotknout bezmála půl milionu korun, což opravdu není zanedbatelný příspěvek.

Abyste však mohli dotaci získat, je zapotřebí splnit několik podmínek. Předně musí mít vámi postavená novostavba maximálně 350 metrů čtverečných celkové energeticky vztažné plochy. Poté ale platí pravidlo - čím úspornější dům postavíte, tím vyšší dotaci můžete získat.

Úsporná opatření mají dveře otevřené

Nabízí se otázka, co všechno spadá pod úsporná opatření. Kromě zateplení sem spadá i fotovoltaika, která zejména v minulém roce zažila naprostý boom. Zájem o solární panely u Čechů výrazně vzrostl, nainstalováno bylo několik tisíc fotovoltaických elektráren. To ostatně potvrdil i sám dotační program, ze kterého řada nových majitelů solárních panelů čerpala dotace. Mimochodem, dotace na fotovoltaiku se mohou dotknout až 150 tisíc korun, tudíž opět nemluvíme o zanedbatelné sumě, nad kterou by člověk jenom mávl rukou.

Stejně jako vloni se i letos úředníci dívají na několik čísel při schvalování dotace. Zajímají se předně o měrnou roční spotřebu tepla na vytápění, dále také na měrnou neobnovitelnou primární energii nebo na součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. Co je pro ně důležité, tak řízené větrání s rekuperací, které musí být součástí nízkoenergetického bydlení.

Získejte dotaci i vy

Pakliže jste vlastníkem nemovitosti čili fyzickou osobou, můžete požádat o nemalý finanční příspěvek. S tím však rádi pomůžeme, pokud si nevíte rady. I když se žádosti překlenuly do on-line světa, možná právě vy potřebujete pomoc. Kontaktujte nás.

Zpět na stránku blog

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky