Termíny a načasování

Abychom Vám mohli úspěšně zajistit čerpání dotace, potřebujeme dostatek času na zpracování studie, výpočtů, energetických posudků, na všechny schvalovací procesy až po úspěšné plnění. Časový horizont komplexního řešení Vašeho projektu či záměru se odvíjí od jeho náročnosti a legislativního zařazení a často od podpisu objednávky až po schválení dotace trvá průměrně 3 – 4 měsíce, u složitějších nebo rozsáhlejších rekonstrukcí je nutno počítat samozřejmě s delším časovým úsekem z důvodu vyřízení potřených povolení a správních stanovisek.

Harmonogram procesu přípravy

administrace žádosti a čerpání dotace

1. týden

2. týden

6. týden

10. týden

Od 12. týdne

na začátek stránky