blog

Pravidla získání dotace Nová zelená úsporám

28.1.2020

Chystáte se zrekonstruovat svůj příbytek nebo ho modernizovat? Dotace na zateplení nebo dotace na výměnu oken by vám rozhodně mohla finančně ulevit. Zmíněné dotace je možné získat z dotačního programu Nová zelená úsporám, za nímž stojí Státní fond životního prostředí České republiky. Aktuálně je vyhlášena už poslední možná šance, jak získat zmiňovanou dotaci, která by mohla člověku opravdu finančně pomoct. Ovšem stejně jako jiné dotace, i dotace Nová zelená úsporám má svá pravidla, na které je třeba myslet a které je třeba mít neustále na paměti.

Jak jsme zmínili, jedná se o dotaci v rámci dotačního programu, za nímž stojí Státní fond životního prostředí. Stát chce tímto způsobem pomoct lidem, kteří se jistým způsobem podílí na ochraně životního prostředí. Zateplení nebo výměna oken vedoucí k úspoře energií je jistě jeden z možných kroků, jak snížit výrobu energií, jež má neblahý vliv na okolí kolem nás i na planetu jako takovou. Potěšte tedy vaši peněženku i planetu a zamyslete se nad tím, k jakým úpravám u vás může dojít, aby se snížila spotřeba energií a tím tedy i výroba energií jako taková.

A poté zažádejte o dotaci

Ať už se posléze rozhodnete investovat do nové střechy nebo do zmiňovaného zateplení, v každém případě požádejte o dotaci Nová zelená úsporám. Požádat o ni mohou majitelé rodinných domů i bytů, také mohou o dotaci požádat stavebníci nebo fyzické i právnické osoby, které však nejsou zatížené exekucí nebo jiným závazkem vůči státu.

Žádost navíc nemusíte nutně podávat před zahájením prací nebo během prací, můžete o dotaci požádat i zpětně, pokud k opatřením došlo v uplynulých dvou letech. To je jedna z podmínek získání dotací.

Co je třeba splnit

Pravidla získání dotace také mluví o tom, co všechno je třeba splnit, abyste dotaci získali. Například je nutné dodržet konkrétní parametry, což ohlídá technický dozor. Pokud budou parametry splněny a sníží se náročnost budovy alespoň o dvacet procent, rázem můžete čerpat dotaci, která vám může vrátit až padesát procent vašich výdajů.

Zpět na stránku blog

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky