blog

Pěstujte zeleň na střeše. Můžete získat dotaci

10.7.2022

Zatímco dotace na novostavbu nebo třeba na fotovoltaické elektrárny jsou všeobecně známé, existují také méně nápadné dotace. Pokud se rozhodnete vytvořit si na svém rodinném domě zelenou střechu, napomáháte tím životnímu prostředí. A toho si stát váží, takže vám může na celkovou instalaci takové střechy přispět ve formě dotace v rámci programu Nová zelená dotacím. Oproti předchozím verzím je "Zelená střecha" již samostatným programem. Dříve byla zahrnuta v rámci dotace na zateplení.

Podmínky pro získání dotace

Dotaci mohou čerpat rodinné domy či trvale obydlené rekreační objekty na celém území České republiky. Zelené střechy, na které je možné vyplácet dotace, jsou také stavby, které se na daném pozemku nachází, jako jsou například garáže, pergoly, altánky, krytá parkoviště a podobně. Střecha musí být navržena podle Standardů pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech. Splněn musí být také maximální odtokový součinitel C (množství dešťové vody, které střecha pojme a kolik jí odteče). Pokud bude potřeba střechu zalévat, musí to být možné mimo veřejný vodovodní řád.

Kolik můžete získat?

Maximální výše dotace pro rodinné domy je 100 tisíc korun, přičemž musí jít o maximálně 60 % nákladů, které domácnost na realizaci zelené střechy vynaložila. V případě bytového domu je maximální částka 300 tisíc korun. Maximum, které takto bytové domy mohou získat, je 50 % vynaložených nákladů na realizaci. Výše dotace se odvíjí od toho, zda se jedná o extenzivní nebo intenzívní variantu (je to dáno typem použité vegetace a jejich vrstvami):
- 700 Kč/m2 získáte v případě extenzivní střechy se sklonem menším, než 12°.
- 800 Kč/m2 získáte v případě extenzivní střechy se sklonem 12° a větším.
- 900 Kč/m2 získáte v případě intenzívní (a polointenzívní) střechy se sklonem menším, než 12°.
- 1 000 Kč/m2 získáte v případě intenzívní (a polointenzívní) střechy se sklonem 12° a větším.

Zpět na stránku blog

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky