blog

Nová zelená úsporám. Něco málo z historie

27.3.2021

Projekt Nová zelná úsporám (NZÚ) je pokračovatelem projektu Zelená úsporám, který Ministerstvo životního prostředí ČR, respektive jeho Státní fond životního prostředí, odstartoval v roce 2009. Od té doby prošel projekt řadou změn i vývojem až do dnešní podoby. Mezi nyní nabízeními dotacemi je například dotace na novostavbu nebo dotace na výměnu oken.

Kde se vzal projekt NZÚ

Projekt Nová zelená úsporám, dříve Zelená úsporám, je od počátku financován z prostředků získaných prodejem emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů dle Kjótského protokolu. De facto je tedy financován Japonskem, kterému prodáváme převážné množství povolenek.

Počátky projektu

Program Zelená úsporám byl od svého počátku v roce 2009 zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Dotace mohly být čerpány od 22. dubna 2009 až do 31. prosince 2012, ovšem pouze pro projekty, které byly dokončeny až po vyhlášení programu. Zájem byl enormní. Nakonec bylo přijímání žádostí o podporu 29. října 2010 zastaveno.

Nová zelená úsporám

V srpnu 2013 byl program Zelená úsporám znovu obnoven pod novým názvem. Tentokrát byl program zpočátku určen pouze majitelům rodinných domů. Na rozdíl od programu Zelená úsporám se zaměřil nově na podporu komplexnějších opatření pro snížení energetické náročnosti domu s maximální výší dotace 50 % nákladů na realizovaná opatření. Nově bylo možné získat dotaci také na kotle na tuhá paliva, plynové kotle, solární systémy pro ohřev vody, větrání s rekuperací tepla a také na krbová kamna na biomasu. Třetí výzva pro rodinné domy odstartovala 22. října 2015 a poprvé byla časově neomezená - o dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021.

Nová Zelená úsporám dnes a zítra

Dnes nabízí Nová zelená úsporám dotace na podporu snížení energetické náročnosti rodinných a bytových domů s cílem zlepšit životní prostředí snížením emisí oxidů dusíku a prachových částic a zároveň i zlepšit ekonomickou situaci domácností, které ušetří za zdroje tepla. Finance na projekt pochází z prodeje emisních povolenek EUA a EUAA. Podporu v programu lze aktuálně získat například na: zelené střechy, solární termické a fotovoltaické panely, využití tepelné energie odpadní vody, zateplení, opravy střech, výměny oken a dveří, stavby pasivních rodinných domů, systémy rekuperace vzduchu, výměny tepelných zdrojů za kotle na biomasu či tepelná čerpadla, nebo také instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla.

V následujícím období převezme štafetu program Nová zelená úsporám 2030, který naváže na současnou Novou zelenou úsporám.

Zpět na stránku blog

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky