blog

Jak vysoké dotace lze získat pro novostavbu?

23.10.2021

Státní program Nová zelená úsporám podporuje mnoho úsporných řešení v oblasti bydlení. Víte, jak vysoké částky můžete získat v případě, že se rozhodnete pro novostavbu? Dotace na novostavbu jsou víc než štědré!

Na co vše získáte dotaci

V rámci výstavby nového bydlení můžete dosáhnout na vůbec nejvyšší státní dotace. Ty vám pokryjí velkou část nákladů, které vám při realizaci stavby vznikají. Po jejich sečtení se tak dopočítáte toho, že v rámci programu Nová zelená úsporám se můžete těšit až na několik stovek tisíc korun, které vám stát vyplatí, abyste snížili finanční náklady na realizaci jednotlivých úsporných řešení. Co vše je podporováno?

Výstavba rodinného domu

V případě, že stavíte rodinný dům, si můžete dotace vybrat v několika odvětvích, které lze vzájemně kombinovat a sčítat tak příspěvek od státu. Stát tak podporuje například výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, stavbu zelené střechy, využívání tepla z odpadních vod, nebo třeba odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy. Je možné získat zpět až polovinu celkových způsobilých výdajů, které vám vznikly.

Kdy je možné o dotace žádat?

Vlastník nebo stavebník rodinného domu může o vyřízení dotace žádat pomocí speciálního online formuláře žádosti. O dotaci přitom lze žádat nejen před samotnou realizací stavby, ale také v jejím průběhu nebo po dokončení její realizace. Splňovat přitom musíte některé ze základních požadavků, mezi které se řadí například to, že žadatelem o dotaci může být pouze první vlastník domu. Rezort životního prostředí se pak již postará o to, aby byla žádost vyřízena v co nejrychlejším termínu.
Někteří žadatelé jsou ještě více zvýhodněni. Jedná se o žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. S pomocí státního programu Nová zelená úsporám tak máte možnost dosáhnout na částky, které finančně podpoří vaši snahu o výstavbu nízkoenergetického domu, který vám bude šetřit náklady za energie po celou dobu jeho životnosti.

Zpět na stránku blog

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky