blog

Jak snížit energetickou náročnost bytového domu?

22.7.2021

Bytové domy nabízejí mnoho variant pro drastické snížení jejich energetické náročnosti. Víte, jaké je množství bytových domů v naší zemi? A znáte program Nová zelená úsporám, který se snaží podporovat úsporná řešení napříč celou naší republikou?

40 procent celkové energie

Energetická náročnost budov je v rámci Evropské unie stále vysoká. Představuje dokonce 40 procent celkové spotřebě energie. V naší zemi je pak podle Českého statistického úřadu více než 200 tisíc bytových domů. Snižovat náklady na bydlení je proto důležité nejen pro jednotlivce, ale také pro celek. Velkou pomoc nabízí například dotační program Nová zelená úsporám. Jaké výhody bytovým domům přináší?

Zateplení a další úsporná řešení se štědrou dotací

Státní dotační program pro bytové domy zahrnuje celou paletu řešení. Stát se tak rozhodl, že podpoří úsporná řešení, která povedou k dalšímu snižování nákladů domácností na energie. U bytových domů státní dotace dosahuje například na zateplení, na výměnu oken a dveří, na výměnu zdrojů tepla, ale také na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů. Pokud si přejete na státní dotaci dosáhnout, můžete také využít příspěvku na řízené větrání s rekuperací tepla.

Nový pohled na věc

Na bytový dům se tak můžete podívat naprosto jiným pohledem. Například hybridní solární střecha dokáže dům zásobovat vlastní elektřinou i vlastním teplem, a to dokonce i v situaci, kdy je venku teplota silně pod bodem mrazu. Snížení tepelné ztráty domu až o polovinu dokáže zajistit také takzvaná zelená střecha. Například ve Francii je již v platnosti zákon, který začleňuje zelenou vegetaci nebo solární panely do střech všech nových budov, které se stavějí na komerčních pozemcích.

Ceny energií neustále vzrůstají a dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat i v následujících letech. Nezbývá než hledat vhodná úsporná řešení. Letos se to může podařit díky státním dotacím.

Zpět na stránku blog

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky