blog

Jak probíhá získání dotace z programu Nová zelená úsporám?

13.2.2021

Zvažujete žádost o dotaci na zateplení nebo dotaci na novostavbu z programu Nová zelená úsporám a máte obavy z toho, jak vše vlastně probíhá? Nabízíme vám přehledný seznam toho, co všechno je pro úspěšné získání potřeba, jaké jsou jednotlivé kroky i časové limity na jejich realizaci.

Počítejte se vstupní investicí

Ze Státního fondu rozvoje bydlení sice můžete získat dotaci i v řádech desítek či stovek tisíc, peníze však uvidíte až za nějaký čas. V počátku tedy naopak vy budete muset investovat finance i čas do vyřízení všech potřebných dokumentů, zajištění odborníků i vhodných materiálů, a podobně. Dobře tedy promyslete, zda je taková investice ve vašich možnostech.

Projděte si dokumenty k žádosti

Ještě před definitivním rozhodnutím o podání žádosti si projděte dokumenty a seznamy požadavků na přílohy, abyste co nejpřesněji věděli, co všechno vás čeká.

Bez odborníků a úřadů to nepůjde

Pokud se rozhodnete pro žádost o dotaci, budete potřebovat projektanta a energetického specialistu, kteří zpracují odborný posudek i energetické hodnocení a připraví projekt dle potřebných parametrů pro dotaci. Seznam osob oprávněných vydávat odborný posudek najdete na stránkách České komory Architektů, seznam energetických specialistů na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Zároveň nezapomeňte projekt konzultovat i se stavebním úřadem, abyste nebyli ve finále nemile překvapeni, že vámi zvolené řešení neschválí.

Vyplňte elektronickou žádost

Pokud máte k dispozici veškeré potřebné dokumenty, vyplňte žádost o dotaci na webových stránkách programu. Předem si připravte veškeré potřebné dokumenty pro případ, že z nich budete potřebovat zjišťovat nějaké údaje.

Čekejte

Po odeslání vaší žádosti o dotaci probíhá na Státním fondu životního prostředí kontrola formální správnosti žádosti, což zabere obvykle 3 týdny. Pokud úředníci objeví v žádosti nedostatky, dostanete Výzvu k odstranění nedostatků s třicetidenní lhůtou na nápravu. Pokud bude vše v pořádku, dostanete akceptační dopis, jehož doručením začíná běžet lhůta pro realizaci podpořených opatření a jejich doložení. Dle typu jde o 12 až 36 měsíců.

Pusťte se do toho a inkasujte dotaci

Následně nezbývá než pracovat na realizaci opatření pod odborným technickým dozorem, pochopitelně za využití kvalitních dodavatelů i materiálů. Po dokončení stačí správně doložit realizaci a pak už jen čekat na výplatu dotace do 3 týdnů od schválení doložení.

Zpět na stránku blog

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky