blog

Dotace na novostavbu vám pomůže k trvalým úsporám

13.12.2021

Přemýšlíte nad tím, že byste si postavili vlastní dům? Podívejte se, jaké se nabízejí možnosti v rámci dotace na novostavbu. S těmito úspornými opatřeními se vám podaří ušetřit náklady nejen při stavbě, ale také po mnoho let užívání domu.

Cíle dotace na novostavbu

Program, který zaštiťuje také dotace na novostavbu, si klade jasné cíle. Jedním z nejdůležitějších je pak zvýšení energetické účinnosti budov. Jako další cíl, který je důležitý nejen pro majitele novostavby, ale také pro celou společnost, je pak snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek do ovzduší, které dýcháme všichni. Zkrátka řečeno se program snaží o to, aby se majitelé novostaveb soustředili nejen na své vlastní dobro, ale také na celospolečenský dopad jejich stavby. Co se tedy podporuje státní dotací?

Co dotace podporuje?

Podpora státní dotace, na kterou mohou dosáhnout všichni majitelé novostavby, spočívá ve snížení energetické náročnosti celé budovy. Čím více se vám podaří ušetřit své budoucí náklady i životní prostředí, tím větší dotaci dostanete. Dotace směřují i k výměně nevyhovujících zdrojů vytápění. Celkově se snaží dotační program o to, abyste co nejvíce využívali obnovitelné zdroje energie. Na co vlastně podporu můžete získat?

Konkrétní řešení

Jednorázovou státní podporu může získat majitel nemovitosti, která je ve výstavbě. Vždy záleží na tom, kolik úsporných a ekologických řešení vaše stavba v sobě nese. Podle toho se určuje výše státní dotace, která může překročit až půl milionu korun. Podporují se stavby pasivních domů, instalace solárních termických a fotovoltaických systémů, realizace zelených střech, nebo využití venkovní stínící techniky. Dotace pokrývají i využívání tepla z odpadních vod nebo instalaci systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
Dotace na novostavbu řeší nejen podporu v době výstavby, ale podporuje také trvale úsporná řešení.

Zpět na stránku blog

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky