blog

Časté dotazy v rámci programu Nová zelená úsporám

16.6.2021

Dotační program je pro letošní rok velmi štědrý. Vždyť na vlastní fotovoltaickou elektrárnu, která bude vyrábět elektřinu ze slunce, je možno získat až 150 tisíc. A projektů, které stát podpoří, bude skutečně mnoho. Požádat si můžete také o dotaci na výměnu oken nebo třeba na zateplení. Jaké jsou nejčastější dotazy, které se vyskytují na stránce věnované dotačnímu programu?

Nová zelená úsporám

Dotační program pro letošní rok si připravil štědré podpory pro stávající i nově vznikající budovy. Bude se cílit na využití obnovitelných zdrojů energie, na úsporu energií a na ekologická řešení, která povedou ke snížení energetické náročnosti rodinných i bytových domů. Pro to, aby projekt získal státní dotaci v plné výši, je třeba splnit základní požadavky, se kterými si poradí speciální týmy. Jaké jsou nejčastější dotazy, které lidé v rámci dotací mají?

"Když si podám žádost, kolik mohu dostat peněz?"

Lidé se například na stránce věnované dotacím ptají na to, kolik mohou celkově dostat peněz. Odpověď je nasnadě – podpora je totiž vždy jasně určena stanovenou fixní částkou podle typu opatření, ke kterému se vlastník nemovitosti uchýlil. Současně platí také pravidlo, že celková výše dotace je v rámci jedné žádosti omezena na maximální míru padesáti procent z řádně doložených způsobilých výdajů.

"Máme starý dům, chceme měnit okna. Dostaneme dotaci? A co pro to máme udělat?"

U tohoto dotazu je dobré uvést, že v případě žádosti o dotaci na zateplení rodinného domu je možno tuto dotaci poskytnout v případě, že bude prokázáno, že se dosáhne alespoň 20% úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění, než je tomu u původního stavu domu. Většinou tak bude potřeba ještě zateplit podlahu půdy, obvodové stěny, strop, nebo střechu. Konkrétní informace pak žadateli o dotace podá energetický specialista, který dokáže nalézt vhodné řešení.

Dotační program je štědrou formou, jak využít energeticky úsporná řešení pro nové i stávající stavby.

Zpět na stránku blog

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky