Nejčastější dotazy

Několik často kladených dotazů před realizací zakázky:

Co je to dotace NZÚ?

Odkud se čerpá dotace?

Jak dlouho bude fungovat dotační program NZÚ?

Kdo má nárok na dotaci?

Kdo nemá nárok na dotaci?

Jaké jsou podporovaná opatření v rámci dotačního programu?

Kdy lze poskytnout podporu na zateplení rodinného domu (oblast podpory A)?

Do jaké doby po akceptaci žádosti o dotaci se musí rekonstrukce zrealizovat?

Co je Zelená Dotace?

Co nabízí Zelená dotace?

Co nabízíme zdarma?

S čím Vám pomůžeme?

Jak dlouho trvá vyřízení?

Co je třeba k vyřízení?

Jaká je výše čerpání?

Jak dlouho zpětně se dá čerpat dotace?

Kdy přijdou peníze na účet?

Práce spojené s realizací energetických opatření musí provádět firma evidovaná v seznamu odborných dodavatelů (SOD) na portálu programu NZÚ?

Výrobky a materiály dodávané při realizací energetických opatření musí být evidovány v seznamu výrobků (SVT) na portálu programu NZÚ?

na začátek stránky